Forslag til flyvemuseum i hangar 46
Forslag til flyvemuseum i hangar 46
Forslag til flyvemuseum i hangar 46
Forslag til flyvemuseum i hangar 46
Gulfstream G-III i Værløse
Gulfstream G-III i Værløse
Flyvestation Værløse 1937
Flyvestation Værløse 1937

Medlemsprofil: Danmarks Flyvehistoriske Museum - Værløse

I juni 2005 blev der dannet en projektgruppe på Flyvestation Værløse hvis opgave det blev at udarbejde et projekt, der skulle resultere i etableringen af et flyvemuseum i Hercules dobbelthangaren hangar 46.

Ikke længe efter blev, efter mange opfordringer, Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum - Værløse dannet ved en stiftende generalforsamling den 12. september 2005. Vi forventede kun nogle få interesserede ville møde op, stor var overraskelsen da langt over 60 mødte op. Foreningen har i dag nær ved 700 medlemmer. Endvidere har 12 foreninger med sammenlagt 5.000 medlemmer bakket op om projektet.

I begyndelsen af initiativet fik vi yderligere, på kort tid indsamlet 2.500 underskrifter. Vi har i den forløbne tid holdt løbende kontakt, først og fremmest med politikere i Furesø Kommune. Vi har også været i kontakt med Danmarks Naturfredningsforening (DN) der i marts 2007 meddelte, at der nu var nedlagt fredningskendelse på flyvestationen. DN har fornyligt meddelt, at fredningen, som der lige fra første dag blev omtalt, ikke er til hindre for etableringen af et flyvemuseum i det fredede område. Frem til den endelige etablering og åbning af flyvemuseet, har det været og er stadig en løbende proces, der skal munde ud i et fremtidssikret flyvemuseum hvor etableringsøkonomi, fremtidige driftsomkostninger med mere vil være udgiftsneutrale overfor Furesø Kommune.

Det er en national opgave at sikre oprettelsen af et flyvemuseum på Flyvestation Værløse. Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum - VL har således allerede fået tilbudt frivilig arbejdskraft til alle de nødvendige opgaver ved etablering og fremtidige opgaver ved selve driften, endvidere har vi allerede modtaget de første tilsagn om donationer.

Læs mere på Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløses internetside.