DaFU’s formål er:

  • At udbrede og formidle kendskabet til Dansk Flyvehistorie og være behjælpelig overfor de interessenter, der arbejder med flyvehistorie i Danmark.
  • At opspore, analysere, beskrive og forene alle danske flyvehistorisk interesserede og aktive organisationer, foreninger, grupper, klubber.
  • At fungere som dansk flyvehistorisk defineret union for tilknyttede repræsentant- skabsgrupper.
Untitled Document

Flyvehistorisk konference 2013

Afholdt den 16. november på Syddansk Universitet, Odense

Flyvehistorisk konference

Danmarks Flyvehistoriske Union (DaFU) har i samarbejde med Center for Kold- krigsstudier ved Syddansk Universitet afholdt den 3. flyvehistoriske konference i Danmark.

Konferencen havde som formål at samle flyvehistorisk interesserede personer og organisationer til en dag med spændende indlæg, diskussion og udveksling af erfaring mellem deltagerne.

Konferencedeltagere er velkomne til at sende billeder og kommentarer på konference@dafu.dk

Se programmet på konferencesiden.

Fw 200 Condor loop

Fw 200 Condor loop i Aalborg Lufthavn d. 29. maj 1938