Teknisk Museum 2011

Lørdag d. 14. maj 2011. Repræsentantskabsmøde og rundvisning på Danmarks Tekniske Museum.