Teknisk Museum 2011

Lørdag d. 14. maj 2011. Repræsentantskabsmøde og rundvisning på Danmarks Tekniske Museum.


Johan Hansen, en af museets frivillige, gav en rundvisning i museets samling.